HOME
.Hakkımızda .Ürünler .Destek .Hizmetlerimiz .İletişim .Anasayfa
.Microphones  
.Headphones  
.Download  
.Glossary  
.Tips & Tricks  
.Technology  
.Reference Projects  
.Product Archive  
.Contact  
.Warranty Conditions  
.Counterfeit Warning  
.Service Documents  
.Frequency Management Program  
.Setup Guides  
.New Press Releases  
.Press Archive  
.Press Contact  
.Press Download  
.The Company  
.Milestones  
.Management Systems  
.Head Office  
.International Distributors  
.Platinum Lounge  
.Public Lounge  
.Live Club Lounge  
 
 
Hizmetlerimiz

Buhar üretim sistemi ıslah kimyasalları

Solenis™ tarafından geliştirilen, kazan suyu ıslah programlarımız; çevreye duyarlı, ar-ge ürünleri kimyasallarımız ile, son teknoloji, besleme-takip ve kontrol sistemlerini bünyesinde birleştirmiştir. Ayrıntılı su ve sistem analizleri, metalürjik analizler, buhar saflığının tespiti için, tecrübeli, eğitimli, dürüst takımımız ile sürekli denetleme ve inceleme servisi gibi çok önemli hizmetler sunmaktayız. Ürün portföyümüz; çalışma verimliliğini yükseltmek için şartlandırma programlarında buhar veya sıcak su üretim sistemleri için geliştirilmiş eksiksiz ve yüksek kalitede ürünler içerir.
Hazırladığımız şartlandırma programları; işletme gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılayarak, enerji kayıplarını önleyerek, su kullanımını optimize ederek ve plansız duruşları engelleyerek, zamansız masraflı bakımları önlemek için, ekipman ömrünü uzatarak, emniyetli ve güvenilir buhar üretimi sağlar.
Bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen kimyasallarımız, sorunlu sistemlerde de, duruşa gerek kalmadan, hem koruma hem de temizlik ve bakım yapabilecek yeteneğe sahiptirler.
. Kışır ve depozit önleyici kimyasallar
. Korozyon önleyici kimyasallar
. Oksijen tutucu kimyasallar
. Buhar hatları korozyon önleyicileri
. ‘Üçü bir arada’ kışır-depozit ve korozyon önleyici kimyasallar. 
. Membran Kimyasalları: Antiskalantlar, CIP yıkama kimyasalları

Soğutma Sistemi Islah Kimyasalları

picture

Soğutma sistemleri şartlandırma programları; kapalı, açık evaporatif ve tek geçişli soğutma sistemlerinde, korozyonu, kışırlanmayı, mineral ve biyolojik kirlenmeyi kontrol etmeye ve önlemeye yöneliktir. Amacımız; iyileştirilmiş ısı transfer verimliliğinin arttırılmasını, ekipman ömrünün uzamasını sağlayarak, su tasarrufunun maksimum düzeyde olmasını sağlamak olarak özetlenebilir.
Solenis™ ile çevreye tamamen duyarlı, kullanımı kolay, buna karşın en zor şartlarda bile rahatlıkla çalışabilen, literatürlerdeki ‘standart limitler’i yeniden belirleyen kondisyonlarda çalışabilen kimyasallarımız ile son teknolojiye sahip, ar-ge ürünü, patentli, sistem takip ekipmanlarının kombinasyonunda sorunsuz, uzun vadeli çözümler sunuyoruz.
Bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen kimyasallarımız, sorunlu sistemlerde de, duruşa gerek kalmadan, hem koruma hem de temizlik ve bakım yapabilecek yeteneğe sahiptirler.
. Kışır ve depozit önleyici kimyasallar
. Korozyon önleyici kimyasallar
. Mikrobiyolojik oluşum önleyici kimyasallar
. Köpük kesiciler

Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

picture
Endüstriyel temizlik sektöründe, gerek çevresel olarak, gerekse de uygulama olarak devrim yaratan, tamamen doğal, su bazlı formüllerden oluşan kimyasallarımız; özellikle gıda sektöründe oldukça ilgi görmüş, geniş uygulama alanlarına sahip, aynı zamanda kullanımı ve uygulaması kolay kimyasallardır.
Genel su sistemleri, yağ eşanjörleri, yağ ayırıcılar, ısı eşanjörleri, motor parçaları, gaz soğutucular, hava soğutucular, galvanize malzemeler, tren vagonları, gemiler, konteynerler, alüminyum-çelik tanklar/depolar, alüminyum-cam dış cepheli binalar, gıda ve rafineri endüstrileri, vs. gibi birçok ekipman ve endüstri bölümlerinde oluşabilecek; yağ, pas, depozit, mikrobiyolojik oluşumlar gibi, organik, inorganik çökelmeleri, çevreye zararlı deterjanlara gerek kalmadan, basınçlı su ile saatlerce mekanik temizlik gibi, uzun ve yorucu sistem duruşlarına gerek kalmadan, sadece 30-45 dakika gibi kısacık bir sürede, ekipmana zarar vermeden, bakım ve temizlik yapabilen kimyasallarımızı denemek için satış temsilcilerimiz ile irtibata geçiniz.
. Depozit ve inorganik-organik çökelti temizleyicileri
. Pas, yağ ve kir gidericiler
. Nötral, alkali temizleyiciler

Dezenfeksiyon

picture

İşletmelerde bulunan soğutma kulelerinin yanı sıra, çeşitli makine ekipman dezenfeksiyonunda ve ortam dezenfeksiyonunda bakterileri yok etmek amaçlı genellikle hipoklorit kullanılmaktadır. Kullanılan sodyum hipoklorit (hypo) okside edici iyi bir dezenfeksiyon kimyasalıdır. Hypo okside edici gücü sayesinde su içerisinde bulunan bakterileri yok etmektedir. Fiyatının ucuzluğu, suda kolay çözünmesi ve kolay bulunurluğunun karşısında çalışma şartlarında ki dar aralık en büyük dezavantajıdır.

En büyük dezavantaj olarak ise, hipokloritin redoks potansiyelinin pH-değerine bağımlılığı gösterilir, bu değer 7,5 pH üzerinden itibaren dezenfeksiyon etkisini, Hipokloritan'a dönüşmesinden ötürü hızlıca kaybeder. Soğutma kule sularının pH-değerinin çoğunlukla 7,5 ile 9,5 arasında olduğunu düşünürsek, hipokloritten ne kadar istifade edebildiğimizi aşağıda ki grafik göstermektedir. Eğer suda amonyak ve benzer aminler varsa serbest klor kloraminleri oluşturacak şekilde tüketilir, verilen serbest klorlarıda bağlayacağından dezenfeksiyon gücünü daha da yitirmiş olacaktır. Ayrıca oluşan aminli kompleks yapı insan ve çevre sağlığı açısından son derece riskli ve kanserojen yapıdadır.  Birçok virüs hipokloritle çok zor öldürülebilmekte ve hatta bazı virüsler zaman içerisinde Klor'a karşı bağışıklık kazanmaktadır. Bu sebepten dolayı su sistemlerinde yüksek miktarlarda hipoklorit kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum hypo kloridi ekonomik bir çözüm olmaktan çıkarmaktadır.

Günümüzde hipoklorit üretimi doğası ve proses gereği max.15.000 ppm olarak üretilebilmektedir. Üretim sonrasında depolama ve lojistik esnasında çevresel faktörler neticesinde (güneş, ısı, taşıma koşullar…) hipoklorit konsantrasyonunda azalma görülür. Teorik olarak bu değer 12.000 ppm civarında kabul edilir, eğer ürünün sahada bekleme süresi uzar ise, yine stoklama esnasında da konsantrasyonlarda azalma devam etmiş olacaktır.

Klordioksit, dezenfeksiyon gücü oldukça yüksek bir biosittir. Yukarda ki grafikte de görüleceği üzere her pH aralığında aynı etkiyi gösterebilmektedir. Klordioksitin diğer bir ayrıcalığı da sadece organikleri oksitlemesinden dolayı bakterilere karşı daha yüksek etki göstermesidir.
Klordioksit ve sodyum hypo klorid’in karşılaştırma tablosualanlar

Endüstriyel Atık Sular

picture

Son yasal düzenlemeler ile birlikte, gerek ülkemizde, gerekse de dünyada, endüstriyel atık su normları, çevresel kaygılar nedeni ile haklı olarak daha zorlu hale getirilmiş, bu nedenle de atık su sistemleri ve atık su ıslah ve geri kazanım kimyasalları daha da önemli hale gelmiştir.
Solenis™ tarafından geliştirilen yüksek ve zorlu çalışma standartlarına sahip olan kimyasallarımız ve yeterli tecrübeye sahip takımımız ile, gelişmiş teknolojimiz sayesinde, atık suları yeniden kazandırmaya (geri kullanım) ve atık suları, normlara uygun hale getirerek, doğaya salabilecek şekilde, zararsız hale getirmeye hazır programlarımız ve çalışmalarımız mevcuttur.
Özellikle, gıda prosesleri endüstrilerinden, petrokimya endüstrilerinden, demir-çelik endüstrilerinden, boya endüstrilerinden, vs. çıkan atık sular ile ilgili olarak; türbiditenin giderilmesi, kokunun uzaklaştırılması, renk giderilmesi, kompleks-nonkompleks ağır metallerin tutulması, emulsiyon kırılımı, kömür-tufal vs gibi katıların çöktürülmesi, çamur ayrıştırılması, yağ ayrıştırılması vs. gibi zorlu birçok işlemleri, oldukça rahat ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilen, ar-ge laboratuarlarımızda sürekli geliştirilen kimyasallarımız mevcuttur.
. Organik koagülantlar
. Koku gidericiler
. Metal çöktürücüler
. Emülsiyon kırıcılar
. Katı ayrıştırıcılar
. Susuzlaştırıcılar

Kazan, soğutma ve Endüstriyel Temizlikler

Buhar kazanları, açık ve kapalı çevrim soğutma sistemlerinde kimyasal şartlandırma eksikliğinden kaynaklanan birikintiler oluşabilir. Isı transfer yüzeylerinde oluşan bu birikintiler sistemde verim kaybına neden olurlar. Sistem, içerdiği metalurjisi de göz önüne alınarak SOLENIS patentli cleaner serisi ürünler ile takviye edilmiş kimyasallar ile temizlenerek, malzemelerin ekonomik ömrü uzatılır ve verim artışı sağlanır.© 2009 Aldebaran Kimyasal Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.Artova Tanıtım