HOME
.Hakkımızda .Ürünler .Destek .Hizmetlerimiz .İletişim .Anasayfa
.Microphones  
.Headphones  
.Download  
.Glossary  
.Tips & Tricks  
.Technology  
.Reference Projects  
.Product Archive  
.Contact  
.Warranty Conditions  
.Counterfeit Warning  
.Service Documents  
.Frequency Management Program  
.Setup Guides  
.New Press Releases  
.Press Archive  
.Press Contact  
.Press Download  
.The Company  
.Milestones  
.Management Systems  
.Head Office  
.International Distributors  
.Platinum Lounge  
.Public Lounge  
.Live Club Lounge  
 
 
Kazan Temizliği ve Endüstriyel Cleaner Ürünler

Enerji verimliliği yüksek bir kazan, aylık işletme harcamalarınızı düşürmenin yanı sıra, baca gazları emisyonunu da azaltarak çevre korunmasına  katkıda bulunmanızı sağlar.

Yıllık tüketilen yakıtın verimli kullanılması aynı zamanda ekipmanında verimli kullanıldığının bir ölçüsüdür. Yüksek verimliliğe sahip ürünler elektronik ateşlemeye sahip ve daha fazla ısı elde etmeyi amaçlayan çeşitli özelliklere sahip ürünlerdir.

Bir tesis için kazanda enerji maliyetlerini azaltmanın ilk adımı enerji verimi yüksek kazanla çalışmaktır. Ancak bir kazanın yüksek verimle çalışabilmesini sağlamak düzenli bir kazan bakım programıyla mümkündür.  Su şartlandırma kimyasallarının kullanılması, kazana yumuşak su (veya reverse osmos, demineralize) verilmesinin sağlanması ve ideal bir blöf rejimi ile sağlanır.

Kazan  yanması sonucunda kimyasal şartlandırmanın yetersiz kalması neticesinde oluşan scale (kireç, depozit veya korozyon ürünleri) eğer su borulu kazan ise, borularının iç yüzeylerine  yapışarak alev borulu ise ısı transfer borularının dış yüzeylerine yapışarak, ısı transferini olumsuz yönde etkiler. Kazanlarda bu şekilde oluşan bir kirlilik kazan veriminin %5-%8 oranında düşmesine neden olmaktadır.

Kazan temizliği yapılmadan, kazanın devamlı olarak çalıştırılması sonucunda, bu durumun olumsuz etkileri katlanarak devam edecek ve kazan etkin bir şekilde çalışmayacaktır. Dolayısı ile enerji tüketimi ciddi oranda artış gösterecektir.

Bununla birlikte, yakıt maliyetleriniz yükselmeye devam ederken, ileride tüm ısıtma sisteminize yansıyacak olumsuz durumlar da yaşanabileceğinden, bu konunun üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir.

Isıtma ve soğutma sistemleriyle  ilgili detaylı ve verimli bir temizlik için  olarak sizlere, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek ürünler sunuyoruz.

ALDEBARAN ürün yelpazesinde bulunan temizlik kimyasalları işletmenizde bulunan Kazan, Kondenser, Chiller, Boru hatları, Eşanjörler ve Soğutma kuleleri için ayrı ayrı kirliliğinin cinsine göre özenle seçilir ve uygulama sonrası sistemleriniz zarar görmeden en ekonomik şekilde devreye alınır.  

Kimyasal seçimleri kirlilikten alınan depozit numunesinin  Krefeld merkez laboratuarında incelenmesi sonuncuda belirlenir. Çıkan analiz sonuçlarına göre kirliliğin cinsi belirlenerek en uygun kimyasal ile efektif sonuçlar alınması sağlanır.

SOLENIS YENİ NESİL TEMİZLİK KİMYASALI

Kimyasal temizleme işlemlerinde son zamanlara kadar en çok kullanılan asit hidroklorik asit(HCl) idi. Hidroklorik asit etkin temizleme gücü, ekonomikliği ve çalışma kolaylığı açısından tercih ediliyordu. Ancak son zamanlarda hidroklorik asit ve diğer asit türevleri yerlerini büyük ölçüde yeni nesil temizlik kimyasallarına bırakmıştır

• SOLENIS formülasyonlu yeni nesil temizlik kimyasalları demir oksit birikintilerini gerek efektifliği gerekse kompleksleştirici etkisi ile çok daha hızlı ve daha düşük sıcaklıklarda çözer. % 1 çözeltisi, demir oksit birikintilerini %5’lik HCl çözeltisine nazaran 50 defa daha hızlı çözdüğü tespit edilmiştir.
 
• Hidroklorik asitle yapılan temizlemelerde çözeltideki sertlik miktarı 6-8 g/l’ye ulaştığında çökmeler meydana gelebileceğinden çözeltinin dreyn edilerek işlem bitmemişse yenilenmesi gerekirken yeni nesil temizlik kimyasallarında bu durumun 100-130 g/litrede bile sorunsuzca çalıştığı tespit edilmiştir.

• Yeni nesil SOLENIS temizlik kimyasalları hidroklorik asit’e ve diğer asitlere nazaran daha düşük derişimlerde kullanılır. Günümüzde hali hazırda bir çok asit ve türevlerinin sertlik ve silikaya bağlı olarak daha yüksek derişimlerde bile işlev görmediğini biliyoruz.

•  İnorganik asitler arasında bu tarz temizliklerde en efektif ve verimli temizlik sağlayan asit Hidroflorik asittir. Fakat kullanım zorluğu, çalışma şartlarının zorluğu, insan ve çevre sağlığı açısından iş görmelerine rağmen günümüzde pek tercih edilmemektedirler.
 
•  Pasivasyon sırasında kullandırılan asitlerin iyonları pasif tabakanın oluşumunu bozarlar. Yeni nesil temizlik kimyasallarının ise böyle bir etkisi yoktur ve temizlemeden sonra çok düzgün pasif tabakalar oluşur ve kazan devreye girinceye kadar mükemmel korunur

Temizleme işlemi sonunda mükemmel temizliğe ulaşılabilmesi, işlemin en kısa sürede ve minimum emek sarfıyla gerçekleştirilebilmesi için iyi bir planlama, takip ve kontrol gereklidir. Kimyasal temizleme işlemi çok ciddi bir işlemdir, yapılacak hatalar geri döndürülemez büyük zararlara yol açabilir. Bu nedenle işlemin bu konuda uzman ve geniş tecrübeye sahip firmalara yaptırılması tercih edilmelidir. Her türlü ekipmanınızın (buhar kazanları, kondenseler, eşanjörler, boru hatları, soğutma kuleleri vs.) kimyasal olarak temizlenmesinde firmamız her zaman hizmetinizdedir.
© 2009 Aldebaran Kimyasal Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.Artova Tanıtım